Vårens schema och priser

Vårterminen startat måndag den 11 januari- 6 juni. 

Måndag

17-18

Onsdag

17-18

Fredag

9.30-10.30

Söndag

11-12

Plats: Nordengården Stockholmsgatan 16 

Priser  
Terminskort: 2800kr
Terminskort pensionär, student, arbetssökande: 2600kr
10-kort: 1600kr
Engångs biljett: 200kr
Prova på: 75kr
Inbetalning till bank- giro 5014- 9558.