Om mig

Jag heter Anna Rosander och välkommen till den här sidan.
Jag jobbar med tre olika rörelseformer, Nia, SOMA MOVE och Living Somatics.  På sitt sätt så leder alla dessa tre rörelseformer till en förbättrad kroppsmedvetenhet, att en lust och glädje väcks till rörelser och dans samt att få en djupare och mer närande kontakt med sig själv.
Det finns en potential som ligger och puttra inom oss människor som genom rörelser kan få börja blomstra.

Rörelse och träning har funnits med mig hela livet. Efter hårda år av fotbollsträning sa min kropp nej tack till överträning och att gå emot smärta för att prestera. Efter det började jag öppna upp för en mer holistisk syn på träning, fysisk och mental hälsa och att få kroppskontakt på ett djupare plan.

För 10 år sedan  ställde jag frågan till mig själv,  “Vad längtar du efter Anna?”
Svaret var att dansa , vara mer fri i kroppen, sinnet, mina tankar och sluta låta rädslor begränsa mig.  Jag hade en längtan till att må bättre i kroppen och bli rörligare och förstå min kropps signaler. Mest av allt längtade jag till att våga ge mig hän till musik och att röra mig obehindrat och livsbejakande!

När jag slutade passa in i en form och började upptäcka mig själv mer inifrån så väcktes en helt ny värld för mig.  Det kom från Nians inbjudan till dans, lek och uttryck och Somaticsen intelligenta sätt att röra sig långsamt, medvetet under en guidad klass där svaren finns i sitt egna utforskande.
Jag vill ge andra människor samma möjlighet att återta sig själv och våga släppa fram dansaren inom sig, vara mer fri och närvarande i sina kroppar. Känna att självläkning är något som kommer naturligt då kommunikationen från kroppen hörs mer tydligt.

“Jag vill skapa en ny kultur där den inre visheten och känslan är viktigare än den yttre perfektion som ändå är omöjlig att passa in i”

För mig är rörelser liv! Kan mer rörelsefrihet då skapa mer livsenergi ? 

Utbildad Hälsopromotör med inriktning idrott på Göteborgs universitet
Personlig tränare FUSTRA
Nia Black Belt
Certifierad Somatic Educater genom Ingle institut for Somatics Education av Gayatri Schriefer och Siddartha Ingle
SOMA MOVE instruktör

/ Anna