Min Filosofi

Rörelse och träning har funnits med mig hela livet. Efter hårda år av fotbollsträning sa min kropp nej tack till överträning och att gå emot smärta för att prestera. Efter det började jag öppna upp för en mer holistisk syn på träning, fysisk och mental hälsa och att få kroppskontakt på ett djupare plan.

Det ledde mig till Nia och Somatics.  Kroppsmedvetenhet fick en ny betydelse och på ett somatiskt sätt förstå kopplingen mellan kroppen och sinnet ( mind ).

När jag slutade passa in i en form och började upptäcka mig själv i uttryck, dans och rörelser öppnades en helt ny värld för mig. Jag vill ge andra människor samma möjlighet och skapa en ny kultur där den inre visheten och känslan är viktigare än den yttre perfektion som ändå är omöjlig att passa in i.

För mig är rörelser liv! Kan mer rörelsefrihet då skapa mer livsenergi ? ?

Utbildad Hälsopromotör med inriktning idrott på Göteborgs universitet
Personlig tränare FUSTRA
Nia Black Belt
Certifierad Somatic Educater genom Ingle institut for Somatics Education av Gayatri Schriefer och Siddartha Ingle
SOMA MOVE instruktör

/ Anna